hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 07

Voorwaardelijke opzet bij het doen van een verkeerde belastingaangifte
14 februari 2020
14 februari 2020  

Fiscaal

Voorwaardelijke opzet bij het doen van een verkeerde belastingaangifte
Voor aannemen van voorwaardelijke opzet bij het doen van een verkeerde belastingaangifte is volgens de HR niet alleen vereist dat de belastingplichtige ten tijde van het doen van de aangifte wetenschap had van de aanmerkelijke kans dat daardoor te weinig belasting zou worden geheven, maar ook dat hij die kans toen bewust heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen). Voor het laatste is niet voldoende dat belanghebbende zich bij het doen van de aangifte bewust is van de aanmerkelijke kans dat de inspecteur zijn standpunt niet zal delen. De HR verwijst de zaak naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

ECLI:NL:HR:2020:270

Straf

Lucht omvat alleen buitenlucht
Het hof heeft verdachte veroordeeld voor het opzettelijk en wederrechtelijk in de lucht brengen van een stof, terwijl daarvan gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is (art. 173a Sr). Het hof heeft daarbij geoordeeld dat het begrip 'lucht' ook 'binnenlucht' omvat. De HR oordeelt op basis van de wetsgeschiedenis en het systeem van de wet echter dat onder 'lucht' alleen 'buitenlucht' dient te worden verstaan.

ECLI:NL:HR:2020:233


Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Frank Mattheijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 12
+31 6 4239 2742