Hoge Raad

'Maatstaf ‘product in het verkeer brengen’ bij vordering uit onrechtmatige daad'

News Update Hoge Raad week 02 2017
13 January 2017

Civiel

Maatstaf ‘product in het verkeer brengen’ bij vordering uit onrechtmatige daad
Daf Trucks N.V. heeft een vrachtwagen geproduceerd en geleverd aan Daf Trucks Deutschland GmbH, die de vrachtwagen levert aan Bemo Bedrijfswagens B.V. De vrachtwagen vliegt in brand en Achmea, de verzekeraar van Bemo, keert een schadebedrag uit. Achmea vordert van Daf Trucks N.V. een schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. De rechtbank en het hof beantwoorden de vraag of Daf als producent ‘een product in het verkeer heeft gebracht’ bevestigend aan de hand van het arrest O’Bryne/Sanofi van het HvJEU (NJ 2006/401), waarin is bepaald dat voor de maatstaf ‘in het verkeer brengen’ niet relevant is of een product rechtstreeks aan de gebruiker of consument wordt verkocht dan wel via een distributieproces met tussenpersonen. De HR gaat niet mee in het betoog van Daf dat de maatstaf uit O’Bryne/Sanofi (alleen) ziet op productaansprakelijkheid ex art. 6:185 BW. Ook indien de vordering is gebaseerd op onrechtmatige daad dient voor ‘in het verkeer brengen’ aangesloten te worden bij de maatstaf uit O’Bryne/Sanofi.

ECLI:NL:HR:2017:32

 

Meld je aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058