hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 14 | Cassatie in belang der wet i.v.m. toegang tot verkeers- en locatiegegevens
08 april 2022
8 april 2022

STRAF

Cassatie in belang der wet i.v.m. toegang tot verkeers- en locatiegegevens
Naar aanleiding van uitspraken van het HvJ EU en de eisen die voortvloeien uit de Richtlijn 2002/58/EG is onduidelijkheid ontstaan over het verlenen van toegang tot verkeers- en locatiegegevens. De HR bespreekt de gevolgen van deze uitspraken voor de toepassing van de nationale strafvorderlijke bevoegdheden. Volgens de HR is deze regeling niet in overeenstemming met de eisen van voornoemde Richtlijn, als de toepassing van die bevoegdheden tot gevolg heeft dat sprake is van ernstige inmenging in het recht op bescherming van het privéleven en de beslissing tot toepassing van die bevoegdheden door de OvJ wordt genomen. De HR constateert daarnaast dat er naar aanleiding van de uitspraken van het HvJ EU vragen zijn gerezen over de wijze waarop de Richtlijn moet worden uitgelegd. Daarom stelt de HR enkele prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

ECLI:NL:HR:2022:475

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Frank Mattheijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 12
+31 6 4239 2742