hoge raad

Betekenis 'voorbereidend materiaal' in de zin van de Softwarerichtlijn

19 januari 2018

Civiel

Betekenis 'voorbereidend materiaal' in de zin van de Softwarerichtlijn
DC c.s. stelt dat sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk van Forax c.s. ter zake van (het ontwikkelen van) software voor tankkaarten. Het hof oordeelt dat niet alle in het ontwikkelingsproces vervaardigde producten (versies) behoren tot het voorbereidend materiaal in de zin van de Softwarerichtlijn. Er is geen sprake van voorbereidend materiaal indien nog een programmeerslag met creatieve stappen vereist is om van het materiaal een computerprogramma te maken. De HR verwerpt de klacht van DC c.s. dat in ieder stadium van het voorbereidingsproces creatieve stappen moeten worden gezet en dat alle vervaardigde producten in het ontwikkelingsproces als voorbereidend materiaal gekwalificeerd moeten worden.

ECLI:NL:HR:2018:56

Fiscaal

HR geeft uitleg van uitdrukking 'geleid en bestuurd' uit verdrag Nederland – Singapore
Het verdrag Nederland – Singapore bepaalt dat een lichaam inwoner is van de Staat van waaruit deze wordt 'geleid en bestuurd'. Volgens de HR moet hieronder worden verstaan de plaats waar de kernbeslissingen met betrekking tot de activiteiten van het lichaam worden genomen, waar de eindverantwoordelijkheid voor deze beslissingen wordt gedragen en van waaruit in voorkomende gevallen instructie wordt gegeven aan de binnen het lichaam werkzame personen. Wie de dagelijkse leiding heeft bij de uitvoering van een en ander is voor de bepaling van de plaats van leiding en bestuur van een lichaam niet van betekenis. Het oordeel van het hof dat de BV feitelijk door haar aandeelhouder vanuit Nederland werd geleid en bestuurd kan volgens de HR in stand blijven.

ECLI:NL:HR:2018:47

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058