hoge raad

'Kwijtscheldingswinstvrijstelling voor vrijgevallen voorziening van borgsteller'

News Update Hoge Raad week 42 2017
20 oktober 2017

FISCAAL

Kwijtscheldingswinstvrijstelling voor vrijgevallen voorziening van borgsteller
De belastingplichtige houdt indirect aandelen in BV. BV heeft een schuld aan de bank in verband waarmee de belastingplichtige zich tot een bedrag van € 150.000 borg heeft gesteld. Nadat BV in 2010 failliet gaat vormt de belastingplichtige een voorziening van € 150.000 in verband met de borgstelling. In 2011 betaalt de belastingplichtige uiteindelijk, tegen finale kwijting, € 30.000 aan de bank. Volgens de inspecteur valt € 120.000 van de gevormde voorziening belast vrij in 2011. De HR oordeelt echter dat de kwijtscheldingswinstvrijstelling van toepassing is op de vrijval van de voorziening, aangezien de voorziening rechtstreeks samenhangt met de schuld uit borgstelling aan de bank en de inspecteur niet heeft gesteld dat deze schuld de realiteit miskent, omdat redelijkerwijs moest worden aangenomen dat de bank het bedrag van de schuld niet of niet volledig zou (kunnen) invorderen.

ECLI:NL:HR:2017:2657

 

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058