hoge raad

'Ontoelaatbare beperking in hoger beroep en ontvankelijkheid'

News Update Hoge Raad week 45 2017
10 november 2017

Straf
Ontoelaatbare beperking in hoger beroep en ontvankelijkheid

Namens verdachte is een akte partiële intrekking van het hoger beroep ingediend, onder meer voor zover het betreft de beslissing tot teruggave van in beslag genomen goederen. Het hof oordeelt dat deze beperking op grond van art. 407 Sv niet is toegestaan. In cassatie wordt aangevoerd dat hierop ten onrechte geen niet-ontvankelijkheid is gevolgd. De HR oordeelt dat niet-ontvankelijkheid achterwege dient te blijven aangezien hetgeen door de raadsman in hoger beroep naar voren is gebracht door het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk is opgevat als een verklaring het hoger beroep zonder de beperking te willen doorzetten.

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058