Zorg

Zorg | CBb: NZa moet duidelijk zijn over wie de adressant van een aanwijzing is

News Update Zorg | Week 10
07 March 2019

7 maart 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (''NZa'') heeft aan de holding van twaalf behandelcentra een aanwijzing opgelegd (het primaire besluit) wegens strijd met artikel 35 van Wet marktordening gezondheidszorg (''Wmg''). De twaalf zelfstandige behandelcentra die in een groep zijn verbonden, zouden volgens de NZa dbc-zorgproducten hebben gedeclareerd, terwijl in werkelijkheid sprake zou zijn geweest van (goedkopere) overige zorgproducten. In het beroep stond de vraag centraal of de aanwijzing alleen aan de holding was opgelegd of eveneens aan de behandelcentra.

Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (''CBb'') mag bij het opleggen van een aanwijzing geen misverstand bestaan over de adressant van de aanwijzing, dat wil zeggen (rechts)personen aan wie deze is opgelegd. CBb oordeelde dat de aanwijzing slechts tot de holding was gericht, aangezien niet ondubbelzinnig vaststaat dat de aanwijzing eveneens aan de behandelcentra was opgelegd. Hierdoor is er geen verplichting voor de behandelcentra de aanwijzing van de NZa na te leven.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 10.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833