Zorg

ACM Jaarverslag 2018

News Update Zorg | Week 15 & 16
17 April 2019

17 april 2019

De Autoriteit voor Consument & Markt (''ACM'') heeft haar jaarverslag over het jaar 2018 gepubliceerd. In het verslag blikt de ACM onder andere terug op de volgende werkzaamheden met betrekking tot de zorgsector:

  • Toetsing van 13 zorgfusies. Voorbeelden hiervan zijn de overname van Warmande door ZorgSaam en de fusie van NL Healthcare en Bergman Clinics.
  • Publicatie van de aangepaste werkwijze voor het melden van zorgfusies. Hiermee wordt de aandacht voor de concurrentierisicio's van ziekenhuisfusies aangescherpt vanwege de mogelijk nadelige effecten.
  • Verschillende beleidssuggesties voor de aanscherping van het fusietoezicht in de zorg. De minister werkt op basis hiervan twee voorstellen uit in samenwerking met de ACM, de Nederlandse Zorgautoriteit (''NZa'') en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (''IGJ'').
  • Het voorkomen van schadelijke samenwerking door middel van het geven van presentaties, het bijdragen aan vaktijdschriften en het voeren van gesprekken met inkopers en aanbieders van zorg. Tevens is een bijdrage geleverd aan de mededingingsvraagstukken met betrekking tot de gezamenlijke versterking en herschikking van de regionale zorg door de aardbevingsproblematiek in Groningen.
  • Publicatie van de ‘Leidraad voor beoordeling lidmaatschapscriteria samenwerkingsverbanden geboortezorg’. Deze leidraad tracht de toetredingscriteria tot samenwerkingsverbanden in de geboortezorg te verduidelijken.
  • In de Zorgmonitor is opnieuw een onderzoek gedaan naar het keuzegedrag van verzekerden. Hieruit blijkt dat consumenten het beeld hebben dat er steeds minder verschillen zijn tussen de polissen die zorgverzekeraars aanbieden en dat zij niet weten of een overstap lonend is.
  • Publicatie van het rapport ‘Beter kiezen op de polismarkt’ in samenwerking met de NZa. Hieruit blijkt dat het voor consumenten lastig is om basispolissen van zorgverzekeringen te vergelijken en dat het veel moeite kost om een keuze te maken. Beide autoriteiten roepen de zorgverzekeraars en de beleidsmakers op om dit makkelijker te maken.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 15 & 16.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833