Zorg

NZa: Uitgaven langdurige zorg stijgen sneller dan verwacht

News Update Zorg | Week 25
19 June 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (''NZa'') heeft de minister van Volksgezondheid geadviseerd om 200 miljoen euro aan beschikbare herverdelingsmiddelen voor de langdurige zorg in te zetten vanwege de stijgende vraag naar verpleeghuiszorg. Daarnaast is de NZa van mening dat ongeveer 210 miljoen euro nodig is om aan de vraag naar langdurige vraag te voldoen en 60 miljoen euro aan manoeuvreerruimte om het contracteerproces soepel te laten verlopen.

De verhoging van het budgettair kader is op de korte termijn onvermijdelijk. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er te lange wachtlijsten ontstaan. In augustus 2019 komt de NZa met een vervolgadvies.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 25. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833