Zorg

News Update Zorg | Week 27

Toezichthouders en zorgverzekeraars gaan samenwerken om malafide praktijken in de wijkverpleegkundige zorg tegen te gaan
03 July 2019

3 juli 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (''NZa''), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (''IGJ'') en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (''SZW'') gaan samenwerken met het Openbare Ministerie en zorgverzekeraars om misbruik, fraude en zorgverwaarlozing in de wijkverpleging tegen te gaan. Zij hebben afgesproken dat er onderling intensiever moet worden gecommuniceerd omtrent zorgwekkende meldingen en dat collectief een strategie wordt bepaald over welke organisatie tot effectieve controle kan overgaan. De aanleiding voor deze gezamenlijke actie is het aantal meldingen van fraude en misbruik in de wijkverpleegkundige zorg.

In de afgelopen maand hebben de toezichthouders een aantal toezichtacties verricht bij verschillende bedrijven die zich bezighouden met het aanbieden van wijkverpleegkundige zorg. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met cliënten om te controleren of de zorg wel degelijk geleverd wordt en om te beoordelen of deze zorg van goede kwaliteit is. Verder hebben de zorgverzekeraars een grote enquête uitgezet onder hun verzekerden die zorg ontvangen bij deze aanbieders. De komende maanden zullen deze acties worden voortgezet en wordt de opgedane informatie geanalyseerd en beoordeeld.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 27. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833