Zorg

Kabinet investeert 3 miljard extra in de zorg

News Update Zorg | Week 38
18 September 2019

18 september 2019

Het kabinet gaat 88 miljard euro investeren in de zorg. Dit is ruim 3 miljard euro meer ten opzichte van vorig jaar. Hiervan is 1,8 miljard euro gereserveerd voor de stijging van loonkosten waarvan 500 miljoen euro naar ziekenhuizen gaat. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in de jeugdzorg (300 miljoen euro) en de ouderenzorg in verpleeghuizen (500 miljoen euro). Tevens wordt extra geld vrij gemaakt om de beschikbaarheid van geneesmiddelen veilig te stellen en om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken (50 miljoen euro bovenop de eerder beschikbaar gestelde 370 miljoen euro).

De stijgende zorguitgaven zullen leiden tot een hogere zorgpremie. Met een stijging van 3 euro per maand wordt de zorgpremie geraamd op 118,50 euro per maand. Verder is afgesproken om het eigen risico in 2020 op 385 euro te houden. Tevens heeft het kabinet besloten om de zorgtoeslag te verhogen. Deze zal stijgen met 67 euro voor alleenstaanden en met 95 euro voor meerpersoonshuishoudens. Per 2020 geldt het Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand voor meer Wmo-voorzieningen.

Om de kosten van medicijnen te drukken, zal het kabinet ook blijven onderhandelen over prijzen van dure geneesmiddelen. Daarnaast zal het blijven aandringen op meer openheid over de opbouw van medicijnprijzen door (inter)nationale farmaceuten. De maximumprijzen van geneesmiddelen zullen per 2020 naar beneden worden bijgesteld. Ter bevordering van de gezondheid van mensen en ter voorkoming van zorgkosten is in het Nationaal Preventieakkoord overeengekomen dat de accijnzen op tabak per 2020 omhooggaan en dat sigaretten niet mogen worden tentoongesteld in supermarkten. Ook worden schoolterreinen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties rookvrij.

Het kabinet geeft aan dat na deze kabinetsperiode de vraag naar zorg ook zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Het kabinet gaat daarom samen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten om de tafel zitten om na te denken over de toekomstige zorgvraag, de samenhang in regio’s en de wijze waarop het zorgstelsel die vraag moet gaan opvangen. Het kabinet is voornemens om voor de zomer van 2020 met voorstellen te komen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 38. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833