Zorg

News Update Zorg | Week 39

ACM: Duurzame concurrentie reumageneesmiddelen vereist brede inspanning door marktpartijen en overheid
26 September 2019

26 september 2019

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft onderzoek gedaan naar drie belangrijke middelen tegen reuma, de zogenaamde TNF-alfaremmers. Op basis van dit onderzoek concludeert de ACM dat het aflopen van patenten en de toetreding van concurrerende geneesmiddelen (“biosimilars”) heeft geleid tot een daling van de netto-inkoopprijzen van de TNF-alfaremmers voor ziekenhuizen.

De ACM betwijfelt echter of de geconstateerde concurrentie tussen de originele middelen en de biosimilars op de langere termijn zal aanhouden, aangezien de biosimilars niet altijd voldoende marktaandeel weten te veroveren. Dit geldt met name bij middelen die patiënten zelf toedienen met een prikpen. Zo geldt dat ziekenhuizen te kampen hebben met overstapkosten (interne afstemming en patiëntenvoorlichting) en een restgroep patiënten die niet kunnen of willen overstappen op deze concurrerende geneesmiddelen. Het risico is dat als ziekenhuizen ook biosimilars afnemen, zij het originele middel niet meer tegen een gunstigere prijs kunnen inkopen. Dit kan voor ziekenhuizen een reden zijn om alleen het originele middel in te kopen.

De ACM verwacht dat als de marktaandelen van de biosimilars op de langere termijn beperkt blijven, het risico bestaat dat fabrikanten van biosimilars zich terugtrekken van de Nederlandse markt. Hierdoor kunnen de prijzen weer gaan stijgen. Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid zijn daarom aan zet om een steentje bij te dragen aan de bevordering van de duurzame concurrentie op deze markt. De concurrentiedruk die uitgaat van biosimilars is niet alleen van belang voor de betaalbaarheid van TNF-alfaremmers, maar ook voor andere biologische medicijnen waarvan de patenten in de toekomst aflopen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 39. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833