Zorg

Programma TopZorg krijgt €32 miljoen voor voortzetting

News Update Zorg | Week 4
23 January 2019

Uit het evaluatierapport TopZorg – een evaluatie van 4 jaar specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis, het Oogziekenhuis en het ETZ concludeert Minister voor Medische Zorg Bruins dat het programma TopZorg een maatschappelijke meerwaarde heeft opgeleverd. In het programma krijgen topklinische ziekenhuizen subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs waar gewoonlijk alleen universitair medisch centra ("UMC's") voor in aanmerking komen. Zo krijgen UMC's voor zeer specialistische zorg gecombineerd met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg ("BBAZ"). In 2013 heeft een aantal topklinische ziekenhuizen de wens uitgesproken voor een dergelijke bijdrage, omdat zij menen vergelijkbaar te zijn met UMC's op het gebied van hoogcomplexe zorg en onderzoek. In het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 2014-2018 is afgesproken dat de BBAZ niet wordt opengesteld voor niet-UMC's, maar is het programma TopZorg in het leven geroepen.

Op basis van het evaluatierapport komt de minister tot de conclusie dat het programma TopZorg een succes is. Zo is de kennis over complexe aandoeningen vergroot, wordt er bovengemiddelde complexe zorg geleverd en is de innovatiecultuur beter in vergelijking met referentieziekenhuizen. Daarnaast heeft het programma op ziekenhuisniveau bijgedragen aan strategische discussies over concentratie van zorg en keuzes om meer geld voor specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek vrij te maken. De resultaten uit het evaluatierapport ondersteunen de resultaten uit een eerdere tussenevaluatie, op basis waarvan de eerdere keuze is gemaakt om het TopZorg programma voort te zetten. Voor de voortzetting is €32 miljoen beschikbaar gemaakt.

Alle ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die niet in aanmerking komen voor de BBAZ en die specifieke zorgfuncties op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen in aanmerking komen voor extra financiering van deze zorgfuncties gedurende vier jaar. Om te bepalen welke zorgfuncties in aanmerking komen voor subsidie vinden twee selectierondes plaats: 1) een toelatingsronde, en 2) een ZonMw subsidieronde. De voortgang van het programma zal de komende jaren worden gemonitord. 

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 4. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833