Zorg

News Update Zorg | Week 40

Minister De Jonge zoekt naar betere organisatie voor 'ongepland verblijf' kwetsbare ouderen
02 October 2019

2 oktober 2019

Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, ook wanneer zij kwetsbaarder worden. Het kan voorkomen dat deze ouderen door omstandigheden ongepland niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar ook niet in het ziekenhuis thuishoren. In deze gevallen kan ongepland verblijf een uitkomst bieden.

Verschillende zorgaanbieders werken volgens het principe van één ingang voor ongepland verblijf; na opname wordt gekeken vanuit welk domein (eerstelijnsverblijf, Wlz (crisis) of Wmo-spoedzorg) dit geregeld wordt. Onderzoeksbureau Significant heeft, op verzoek van Minister De Jonge, in kaart gebracht dat er 31 verschillende initiatieven bestaan, waarvan een groot deel nog in de pilotfase is. Het merendeel van de initiatieven biedt eerstelijnsverblijf, gevolgd door Wlz. Uit het onderzoek werd duidelijk Wmo-spoedzorg maar zeer beperkt beschikbaar is. Knelpunten rondom deze initiatieven zijn administratieve lasten, het niet deelnemen van zorgverzekeraars en/of gemeenten en beschikbare capaciteit van vervolgzorg. Succesfactoren zijn, samenwerking en betrokkenheid van ketenpartijen, adequate financiering, ondernemerschap en lef, voldoende doorstroommogelijkheden naar vervolgzorg om verstopping te voorkomen en een efficiënt georganiseerd proces.

Op basis van de uitkomsten gaat de minister met koepelorganisaties in gesprek om een soepele overgang naar ongepland verblijf te realiseren.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 40. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833