Zorg

News Update Zorg | Week 41

Minister stelt gespecificeerde toestemming voor elektronische gegevensuitwisseling uit
09 October 2019

9 oktober 2019

De minister voor Medische Zorg heeft de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar een praktische uitwerking omtrent de gespecificeerde toestemming voor elektronische gegevensuitwisseling. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (''Wabvpz'') vereist dat gespecificeerde toestemming van patiënten wordt gevraagd voordat medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar worden gesteld. De wetsbepaling hieromtrent zou op 1 juli 2020 in werking treden. Het gespecifieerde toestemmingsvereiste resulteerde aanvankelijk in 160 toestemmingsvragen. Aangezien dit niet wenselijk werd geacht, werd voorgesteld om de toestemmingsvragen te reduceren tot 28. De minister heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (''ATR'') gevraagd om te onderzoeken of deze uitvoering voldoende werkbaar is.

Het ATR concludeert dat de introductie van gespecificeerde toestemming voor gegevensuitwisseling de nodige risico’s voor de kwaliteit van de zorg met zich meebrengt. Als patiënten geen toestemming verlenen, waardoor geen gegevens kunnen worden uitgewisseld, kan dit leiden tot onnodig overlijden, klachten, verzekeringsclaims en tuchtrechtelijke procedures. De toestemmingsvragen zijn minder concreet geworden, aangezien deze zijn gereduceerd. Hierdoor wordt het voor de patiënt moeilijker om een goede keuze te maken. Tevens leidt de strikte interpretatie van de regierol tot een aanzienlijke regeldruk voor patiënten en zorgverleners.

Het ATR adviseert daarom een heroverweging van de wet om risico’s voor de kwaliteit van de zorg en ongewenste regeldruk te voorkomen, waarbij een duidelijke keuze wordt gemaakt tussen het belang van goede zorg en het belang dat de patiënt de regie over zijn of haar gegevensuitwisseling heeft. Daarnaast moet worden uitgegaan van vertrouwen in zorgverleners, waarbij de patiënt via het inzagerecht de gegevensuitwisseling kan controleren.

De minister heeft aangegeven dat hij de aanbevelingen van het ATR in zijn overweging zal meenemen. Er zal ondertussen worden gezocht naar een oplossing voor de uitwisseling van informatie via een elektronisch uitwisselingssysteem specifiek voor spoedzorg. Volgens de minister is het noodzakelijk dat de wetsbepaling omtrent gespecificeerde toestemming voorlopig wordt uitgesteld. In de eerste helft van 2020 zal de minister met een nieuw voorstel komen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 41. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833