Zorg

News Update Zorg | Week 45

ACM: Inkopers van geneesmiddelen kunnen meer halen uit hun samenwerking
06 November 2019

6 november 2019

Martijn Snoep, voorzitter van de ACM, stelt dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars meer kunnen halen uit hun samenwerking bij de inkoop van geneesmiddelen en hun onderhandelingspositie jegens de fabrikanten kunnen verbeteren. Hij concludeert dit op basis van het evaluatierapport 'ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg'. Volgens Snoep hebben ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog steeds moeite om een effectief voorkeursbeleid te voeren. Voor het effectief inkopen van geneesmiddelen is volgens hem een versterking van de onderhandelingspositie nodig. De ACM heeft met haar leidraad (uitgebracht in 2016) meer duidelijkheid proberen te geven aan marktpartijen over mogelijkheden die concurrentieregels bieden voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen.

Het onderzoeks- en adviesbureau Strategies in Regulated Markets (''SiRM'') heeft in opdracht van de ACM de effecten van deze leidraad geëvalueerd. Het SiRM concludeert dat de duiding van de mededingingsregels in de leidraad heeft geholpen bij de onderhandelingen met geneesmiddelenfabrikanten, maar dat het geen panacee is voor lagere prijzen van geneesmiddelen. Andere aspecten dan regels vormen eveneens een belemmering voor een effectieve inkoop. Verder stelt het SiRM dat marktpartijen vaak ruim binnen de mogelijkheden voor samenwerking blijven om juridische risico's te voorkomen. Door de aanscherping van de leidraad, door bijvoorbeeld de veilige haven (waarbinnen de ACM de samenwerking toelaatbaar acht) te verruimen zou de terughoudendheid om samen te werken kunnen afnemen. Daarnaast adviseert het SiRM de ACM in de leidraad ook in te gaan op inkoop van medische hulpmiddelen. Het SiRM verwacht namelijk dat een duiding door de ACM in een leidraad een groter effect zal hebben op inkoop van hulpmiddelen dan geneesmiddelen.

De ACM heeft aangegeven de leidraad op een aantal onderdelen te gaan verduidelijken, bijvoorbeeld over het stellen van nadere eisen aan de toelating tot een inkoopverband. Daarnaast zal de ACM onderzoeken hoe zij de inkopers van medische hulpmiddelen uitleg kan geven over de ruimte die concurrentieregels bieden voor gezamenlijke inkoop.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 45. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833