Zorg

Intensieve regulering vraagt om overzicht

News Update Zorg | Week 04
23 January 2020

23 januari 2020

De zorgsector staat onder druk. De kosten stijgen terwijl de uitgaven niet verder mogen groeien. Door de gereguleerde marktwerking worden zorginstellingen geacht te concurreren op het gebied van portofolio-keuzes, kwaliteit en prijs en hebben zij dus te maken mededingingsregels. Ook op andere gebieden worden zij zwaar gereguleerd, bijvoorbeeld ten aanzien zorgadministratie en declaraties, winstuitkering, aanbesteding, beloningen van bestuurders, governance en uiteraard op van medisch-inhoudelijk vlak. Deze spanning noopt tot creativiteit, zowel medisch inhoudelijk als op organisatorisch terrein.

Om u te ondersteunen in het bijhouden van en anticiperen op komende regelgeving en juridische implicaties, houdt Houthoff u ook in 2020 op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg. Met regelmaat sturen wij u een overzicht met het laatste nieuws en de ontwikkelingen. Dit overzicht vindt u, zoals u gewend bent, onder de button met het weeknummer, zie onderstaand.

Lees hier de volledige Zorg News Update van weken 52 t/m 04. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.


Meld u aan voor de Houthoff News Updates

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833