Zorg

News Update Zorg | Week 07

NZa: fusies en overnames in de zorg voornamelijk door private equity en buitenlandse investeerders
13 February 2020

13 februari 2020

Uit de informatiekaart ‘Concentraties in de zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (''NZa'') blijkt dat de NZa 285 concentraties heeft goedgekeurd in de periode 2018 tot en met juni 2019. Bij ruim de helft van deze concentraties waren private equity bedrijven betrokken en bij iets minder dan de helft (40%) buitenlandse investeerders. De private equity bedrijven blijken met name in de sectoren te investeren waar op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen winst mag worden uitgekeerd. De NZa geeft aan in het kader van de zorgspecifieke concentratietoets geen oordeel te mogen geven over de effecten van een concentratie ten aanzien van de publieke belangen maar wel de risico's te verkennen die samenhangen met private equity bedrijven en buitenlandse investeerders.

Verder blijkt dat de meeste concentraties plaatsvonden in de mondzorg (114), de langdurige zorg (51) en de medisch-specialistische zorg (41). Als belangrijkste redenen voor de fusies en overnames in deze sectoren worden door partijen schaalvoordelen, continuïteit van zorg en faillissementen genoemd. De NZa geeft aan graag in gesprek te gaan met zorgaanbieders, indien deze partijen belemmeringen ervaren om hun samenwerking goed vorm te geven. Een fusie of overname is volgens de zorgautoriteit namelijk niet per se noodzakelijk om in te spelen op veranderende behoeften van patiënten en regionale verschillen.

Lees hier de volledige News Update Zorg van week 7. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.


Meld u aan voor de Houthoff News Updates

Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833