Zorg

News Update Zorg | Week 12

Toezichthouders "versoepelen" regels in strijd tegen het coronavirus
19 March 2020
19 maart 2020
Zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ("IGJ") als de Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") hebben afgelopen dagen aangekondigd een aantal regels te versoepelen om zorgaanbieders te faciliteren in de strijd tegen het coronavirus. De IGJ heeft op 11 maart laten weten dat in verband met schaarste aan reguliere medische hulpmiddelen, zorgaanbieders, waar nodig, in afwijking van de richtlijnen alternatieve hulpmiddelen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld medische hulpmiddelen die niet over een CE-markering beschikken. Het is aan de zorgaanbieders een verantwoorde afweging te maken tussen de risico's die het gebruik van een alternatief hulpmiddel met zich meebrengt en de verplichting om zorg te verlenen. Wel dienen zij hun afwegingen vast te leggen om zich achteraf te kunnen verantwoorden.

Er is in deze moeilijke tijd ook schaarste aan zorgpersoneel. In navolging van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst ("KNMG") heeft de IGJ aangegeven dat zorgaanbieders in deze crisissituatie, waar nodig en verantwoord, in afwijking van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg ("Wet BIG"), niet-BIG geregistreerde personen kunnen inzetten voor de zorgverlening, zoals geneeskunde studenten en gepensioneerde zorgverleners.

Ook de NZa neemt maatregelen om de druk op zorgaanbieders te verlichten. Allereerst verruimt de NZa de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking te stellen. Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren. Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu ("RIVM") niet meer van toepassing zijn. Daarnaast maakt de NZa een nieuwe regeling voor de extra kosten in de langdurige zorg, bijvoorbeeld voor het isoleren en verplegen van besmette patiënten en de extra inzet van personeel. De NZa streeft ernaar deze regeling uiterlijk op 1 juli 2020 te publiceren en geeft tevens aan dat achteraf beroep op de regeling, gezien de ernst van de situatie, mogelijk zal zijn.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 12.

 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.


Meld u aan voor de Houthoff News Updates

Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833