Zorg

News Update Zorg | Week 13

Zorgkantoren geven helderheid aan aanbieders van langdurige zorg
26 March 2020
25 maart 2020
In een brief gericht aan diverse koepelorganisaties van aanbieders van langdurige zorg verschaffen de zorgkantoren helderheid over de maatregelen die in de maak zijn om de financiële gevolgen van het bestrijden van het coronavirus voor de aanbieders van langdurige zorg te neutraliseren. De zorgkantoren komen, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland, met vier (tijdelijke) maatregelen, waarbij het oplossen van knelpunten in de uitvoering van zorg op korte termijn voorop staat.

  • De extra kosten voor het leveren van zorg die voortvloeien uit de coronacrisis worden via een nieuwe regeling van de NZa, die vergelijkbaar is met de al bestaande BRMO-beleidsregel, vergoed.
  • Zorgaanbieders worden gecompenseerd voor een teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis. Het uitgangspunt is hierbij dat in elk geval tot 1 juni wordt vergoed conform de omzet in het contract, of in afwezigheid daarvan, een zo goed mogelijke inschatting daarvan als er geen coronacrisis zou zijn geweest.
  • Zorgkantoren zullen zorgaanbieders bevoorschotten zoals een zorgaanbieder deze bij een situatie zonder uitbraak van het coronavirus zou ontvangen.
  • In crisistijd is het goed denkbaar dat de reguliere afspraken voor verantwoording niet altijd opgevolgd kunnen worden. De NZa en zorgkantoren gaan uit van een pragmatisch ingestoken verantwoording van de gemaakte afspraken in deze crisisperiode.

Op de kortst mogelijke termijn worden de bovenstaande vier punten uitgewerkt. Volgens de zorgkantoren laat de uitwerking onverlet dat zorgaanbieders nu al uit kunnen gaan van de beschreven oplossingen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 13.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.


Meld u aan voor de Houthoff News Updates

Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Freeke Heijne

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 24
+31 6 5184 5332