Zorg

News Update Zorg | Week 14 & 15

Zorginstellingen worden financieel gesteund door zorgverzekeraars en overheid
09 April 2020
9 april 2020
Hoewel sommige zorginstellingen alle zeilen moeten bijzetten om de toename in de zorgverlening aan te kunnen (IC-afdelingen, verpleeghuizen en andere intramurale zorginstellingen), vallen andere zorginstellingen volledig stil. Vanwege de maatregelen rond social distancing, zijn reguliere tandarts- of fysiobehandelingen verboden. Ook andere niet-spoedeisende behandelingen worden tot nader order opgeschort. Zonder behandelingen ontvangen zorginstellingen geen vergoedingen en lopen daardoor financiële risico's. De vaste lasten (die normaal gesproken als integraal onderdeel van de behandeling worden vergoed) lopen immers door. Twee maatregelen moeten die risico's en de gevolgen ervan (mogelijke faillissementen) tegen gaan.

Zorgverzekeraars betalen continuïteitsbijdrage

Zondag 5 april 2020 maakte Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekend dat zorginstellingen die niet betrokken zijn bij primaire hulp aan corona-patiënten en andere acute zorg vanaf mei 2020 in aanmerking kunnen komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage om de vaste lasten te kunnen blijven voldoen in een periode waarin minder inkomsten worden gegenereerd. De bijdrage heeft terugwerkende kracht tot 1 maart en loopt in beginsel tot eind juni. ZN gaat uit van een bijdrage tussen 60% en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Aan de continuïteitsbijdrage zijn strenge voorwaarden verbonden.

De continuïteitsbijdrage is een voorschot en zal in beginsel worden verrekend met de (later) in te dienen declaraties voor behandelingen die alsnog worden verricht na het opheffen van de contactmaatregelen. Daardoor leidt de regeling niet tot een verhoging van de zorgkosten, maar wel tot een aanzienlijk hogere productie en werkdruk in de resterende maanden van 2020. Mede hierdoor worden zorginstellingen aangespoord behandelingen nu al zoveel mogelijk op afstand te verlenen. Om in aanmerking te komen voor de bijdrage mag de zorginstelling geen gebruik maken van aanvullende overheidsregelingen, behoudens een beroep op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor compensatie van omzetdaling die overblijft na aftrek van de continuïteitsbijdrage, of als het gaat om niet-verzekerde zorg. Voor niet-gecontracteerde zorginstellingen worden een aantal aanvullende voorwaarden gesteld. Zo zullen zij voor 2020 een tijdelijk contract moeten sluiten en is zorgverlening in het buitenland uitgesloten.

Een aantal zorginstellingen waar de financiële risico's snel oplopen kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Het gaat dan om eerstelijns laboratoria en zorginstellingen mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. Zij ontvangen dan al in april 2020 een bijdrage ter hoogte van 70%. De zorginstelling kan eenmalig om deze vooruitbetaling verzoeken.

Uitbreiding TOGS naar enkele zorginstellingen

De overheid kondigde op 7 april 2020 aan dat de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) wordt uitgebreid. Op grond van die regeling kunnen specifieke groepen ondernemers een eenmalige netto tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Tot die groepen behoren nu ook tandartsen, verloskundigen, psychologen, alternatieve genezers en fysiotherapeuten en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg- en verslavingszorg. Hoe dit zich verhoudt tot de eerder aangekondigde continuïteitsbijdrage (die een beroep op andere overheidsmaatregelen in principe uitsluit) valt te bezien.

Tot slot

Risico's kunnen overigens ook voor zorginstellingen ontstaan met een forse toename aan zorg als gevolg van COVID-19. Doordat vaak jaarlijkse omzetplafonds worden afgesproken, zijn die budgetten mogelijk "op" voor 31 december 2020 terwijl veel (reguliere) behandelingen niet zijn doorgegaan en op een ander moment moeten worden ingehaald. In het verleden leidde dat tot harde discussies over het nog mogen verlenen van zorg aan verzekerden. Hoe met die extra kosten in deze bijzondere situatie wordt omgegaan, zal later moeten blijken. ZN kondigde aan met deze zorginstellingen afzonderlijke afspraken te zullen maken.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 14 & 15.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.


Meld u aan voor de Houthoff News Updates

Written by:
Freeke Heijne

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 24
+31 6 5184 5332
Janna Vermolen

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate
+31 20 605 65 10
+31 6 2202 5161