Zorg

News Update Zorg | Week 42

Signed: Green Deal Duurzame Zorg
14 October 2020
14 oktober 2020

Meer dan 200 partijen – waaronder zorgaanbieders, overheden, branche- en koepelorganisaties en bedrijven – tekenden op 1 oktober 2020 de 'Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst'. In de zorg wordt door zorginstellingen veel energie, voedsel en grondstoffen gebruikt. Dit vormt een belasting voor het milieu en daarmee uiteindelijk weer voor de gezondheid. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken om deze belasting te verminderen door het versnellen van de verduurzaming in de zorg.

Bij het bereiken van de individuele doelstellingen van de zorginstellingen, houden zij rekening met de volgende vier basisafspraken:

 1. Terugdringen CO2-uitstoot met 49% in 2030
  Zorgaanbieders houden bij (nieuw) vastgoed, vervoer en inkoop rekening met energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. In 2030 moet de CO2-uitstoot van de zorg 49% lager zijn dan in 1990. In 2050 moeten alle zorgorganisaties klimaatneutraal werken. Deze doelen staan ook in het Klimaatakkoord.

 2. Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen
  Zorgaanbieders houden bij de inkoop van bijvoorbeeld voeding, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bedrijfskleding rekening met hergebruik en recyclen van grondstoffen. Daarbij is ook aandacht voor de goede werkomstandigheden bij de productie van goederen, aangepast werk en het tegengaan van voedselverspilling bij de leveranciers van diensten en goederen. In algemene zin moet verspilling in de zorg worden tegengegaan.

 3. Verminderen van medicijnresten in het drinkwater
  Zorgaanbieders zullen zich inspannen om de aanwezigheid van medicijnresten in drinkwater terug te dringen door bijvoorbeeld te experimenteren met waterfiltering, het inzamelen van oude medicijnen bij de apotheek, en het opvangen van urine met contravloeistof in speciale plaszakken. De Nederlandse bevolking gebruikt namelijk steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen in het riool terecht en daarna in sloten en rivieren. Jaarlijks gaat dat om minstens 140 ton. De waterkwaliteit moet worden verbeterd en de drinkwaterbronnen moeten schoon worden gehouden.

 4. Creëren van een gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten
  In zorginstellingen komt meer aandacht voor een gezonde leef- en werkomgeving met meer mogelijkheden voor beweging en ontspanning voor patiënten en personeel.

Met de Green Deal Duurzame Zorg zetten de zorgaanbieders een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering. Niet onbelangrijk, want juist door betere zorg en een focus op preventie wordt de mens gezonder én ouder met bijbehorende footprint. Naast bovenstaande maatregelen kan ook het inzetten van E-health en intelligente zorgsystemen – naast de noodzakelijke kostenbesparing – een grote impact hebben op het proces naar een duurzame gezondheidszorg. Verkeersbewegingen en zorgvastgoed kunnen daarmee aanzienlijk worden beperkt.

Wij kijken met belangstelling uit naar de maatregelen die de zorgaanbieders zullen nemen om de klimaatdoelstellingen te halen in 2030 en daarna 2050.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 42.

MONITORING WETSVOORSTELLEN ZORG

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.
Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.
Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Freeke Heijne

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 24
+31 6 5184 5332