Zorg

News Update Zorg | Week 44

ACM: zorgverzekeraars mogen extra kosten corona-aanpak onderling verdelen
29 October 2020
30 oktober 2020

De leden van Zorgverzekeraars Nederland ("ZN") hebben een concept 'Overeenkomst verdeling impact coronavirus zorgverzekeraars' ter consultatie voorgelegd aan de ACM. De ACM heeft hier op 27 oktober jl. positief op gereageerd.

Achtergrond en de overeenkomst

De zorgverzekeraars hebben aan zorgaanbieders toegezegd zowel ‘meerkosten corona’ als zogenoemde ‘continuïteitsbijdragen’ te gaan vergoeden. Dit leidt voor sommige zorgverzekeraars tot aanzienlijk hogere kosten en een aanzienlijk negatiever vereveningresultaat doordat sommige verzekeraars meer verzekerden hebben in gebieden die zwaarder getroffen zijn door de pandemie. Daarom hebben de zorgverzekeraars voorgenomen de kosten voor continuïteitsbijdragen evenredig onder elkaar te verdelen en overblijvende negatieve gevolgen van het vereveningsresultaat voor individuele zorgverzekeraars buiten een bepaalde bandbreedte onderling te compenseren voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Reactie ACM

Afspraken om onderling financiële effecten te verdelen zijn in normale tijden in strijd met de concurrentieregels. De ACM acht een afspraak over onderlinge verdeling in beginsel alleen toegestaan in het uitzonderlijke geval dat het om substantiële, onvoorzienbare bedragen gaat en het niet herverdelen daarvan zal leiden tot een ernstige verstoring van de algehele werking van het zorgstelsel en de effectieve werking van de risicoverevening. De ACM acht dit in het onderhavige geval aannemelijk:
  • de samenwerking is tijdelijk, van welbepaalde duur en de periode van verrekening is beperkt tot het jaar 2020;
  • de afspraak was noodzakelijk om de bedreigingen van de coronacrisis voor de algehele werking van het zorgstelsel te ondervangen;
  • de samenwerking gaat niet verder dan nodig, deelname staat open voor iedere zorgverzekeraar en is op vrijwillige basis.

Lees hier de volledige News Update Zorg van week 44.

MONITORING WETSVOORSTELLEN ZORG

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.
Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.
Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Freeke Heijne

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 24
+31 6 5184 5332