Zorg

News Update Zorg | Week 45

Corona update: Beide Kamers hebben ingestemd met tijdelijke coronawet
04 November 2020
4 november 2020

Geen direct zorgrechtelijk onderwerp, maar zeker van belang in deze tijden - waar de druk op de zorg blijft toenemen door de coronacrisis - is de tijdelijke coronawet.

Nadat de eerste versie van de coronawet in juni werd afgeschreven door staatsrechtgeleerden, diverse politici en de Raad van State, is afgelopen week een herziene versie van de tijdelijke coronawet door de Eerste Kamer aangenomen. Het streven is dat de wet per 1 december 2020 van kracht wordt voor de duur van drie maanden met de mogelijkheid tot verlenging of eerdere intrekking indien daartoe aanleiding bestaat. De tijdelijke coronawet vervangt de huidige noodverordeningen.

Met de tijdelijke coronawet komen de ministers De Jonge (VWS), Grapperhaus (V&J) en Ollongren (BZK) tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de coronamatregelen een structurele juridische grondslag te geven. Daarnaast krijgt het parlement op landelijk niveau en krijgen de gemeenteraden op lokaal niveau meer controlemogelijkheden. Dit zou bij moeten dragen aan de democratische legitimatie van de tijdelijke wet en de daaruit voortkomende ministeriële regelingen. Ook bestaat zo de mogelijkheid om lokaal maatwerk toe te passen. Het kabinet krijgt met de tijdelijke wet overigens geen nieuwe of andere bevoegdheden. Een aantal handhavingsbevoegdheden wordt met de wet overgedragen aan burgemeesters. De boete voor overtreding wordt verlaagd van € 390 naar maximaal € 95.

De eerste ministeriële regelingen, die zijn gebaseerd op de tijdelijke wet, waaronder bijvoorbeeld over het kunnen opleggen van een mondkapjesplicht, zijn reeds ter consultatie voorgelegd aan de partijen die rechtstreeks zijn betrokken bij de implementatie en handhaving van de in die ministeriële regelingen opgenomen maatregelen. Er komt geen publieke consultatie. Het is de bedoelingen dat deze regelingen ook 1 december 2020, of zoveel eerder als mogelijk, van kracht worden. Over de afkondiging van deze regelingen zullen wij u via deze News Update informeren.

Lees hier de volledige News Update Zorg van week 45.

MONITORING WETSVOORSTELLEN ZORG

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.
Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.
Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Freeke Heijne

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 24
+31 6 5184 5332