Zorg

Boetematiging voor Friese thuiszorgonderneming

News Update Zorg week 3 2017
18 January 2017

Op 11 januari 2017 heeft CBb de boete die ACM heeft opgelegd aan een Friese thuiszorgonderneming van €1.584.665 naar €792.000 verlaagd. Volgens ACM heeft de Friese thuiszorgonderneming met een andere onderneming concurrentiegevoelige informatie uitgewisseld. De ondernemingen konden uit deze informatie afleiden waar en tegen welke tarieven de andere partij zou gaan inschrijven bij een aanbesteding voor huishoudelijke hulp in Zuidoost Friesland. Het kartelverbod is hiermee volgens ACM overtreden.

CBb bevestigt het oordeel van ACM (en rechtbank Rotterdam) dat de Friese thuiszorgonderneming het kartelverbod heeft overtreden. CBb is echter van oordeel dat de overtreding minder ernstig is dan ACM aanvoert. Volgens CBb konden de ondernemingen uit de gewisselde informatie slechts indirect concurrentiegevoelige informatie afleiden. Daarnaast heeft ACM onvoldoende rekening gehouden met de marktomstandigheden, aangezien de onderlinge afstemming slechts beperkte invloed zou hebben gehad op de concurrentie tussen de ondernemingen die de aanbestedingen hadden gewonnen. Tot slot had ACM rekening moeten houden met de overgang van thuiszorg van AWBZ (thans WLZ) naar de Wmo en de impact daarvan op de betrokken ondernemingen.

 

Meld u aan voor de Zorg News Update

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833