Zorg

Marktafbakening in ziekenhuiszorg

News Update Zorg week 4 2017
25 January 2017

De productmarkt beschrijft de producten die met elkaar concurreren. Afbakening van de productmarkt is daarom essentieel bij de mededingingsrechtelijke beoordeling van fusies en samenwerkingen, ook in de zorg. Tot nu toe maakt ACM op het gebied van ziekenhuiszorg onderscheid tussen drie verschillende productmarkten: algemene klinische ziekenhuiszorg, algemene niet-klinische ziekenhuiszorg en topzorg. Volgens ACM is het ziekenhuislandschap echter aan het veranderen. Dit was voor ACM aanleiding om een onderzoek te laten doen naar de mogelijke (nieuwe) productmarkten op het gebied van ziekenhuiszorg door SiRM en Twynstra Gudde. Volgens onderzoekers kan 70% van ziekenhuiszorg als niet-complexe zorg en 13% als complexe zorg worden bestempeld terwijl 17% niet ingedeeld kan worden. Tevens concluderen de onderzoekers dat de specialismen oogheelkunde, orthopedie, KNO, dermatologie, reumatologie en plastische chirurgie mogelijk als aparte productmarkten kunnen worden bestempeld omdat ze weinig samenhang hebben met de overige ziekenhuiszorg.

ACM nodigt u uit om uw eventuele ideeën of suggesties te zenden aan secretariaatTFZ@ACM.nl.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 4.

Meld u aan voor de Zorg News Update

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833