Zorg

Praktijkverkenning RVS zorginkoop

News Update Zorg week 7 2017
15 February 2017

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) concludeert dat het model van gereguleerde marktwerking in de zorgverzekeringsmarkt in de praktijk anders uitwerkt dan in theorie. Dit is één van de conclusies van de RVS in haar gepubliceerde praktijkverkenning Inkoopsafari: Verkenning van de praktijk van zorginkoop van 10 februari 2017. Volgens de Zorgverzekeringswet gaat het model van gereguleerde marktwerking uit van drie interacterende markten: de zorgverzekeringsmarkt, de zorginkoopmarkt en de zorgverleningsmarkt. Op de zorgverzekeringsmarkt concurreren verzekeraars om de gunst van de verzekerde door op de zorginkoopmarkt doelmatige zorg in te kopen bij concurrerende zorgaanbieders. Vervolgens kiezen patiënten op de zorgverleningsmarkt voor een zorgverlener. Uit de verkenning blijkt dat verzekerden zich niet of heel beperkt door de zorgverzekeraar naar een zorgverlener laat sturen. Daarnaast kiezen verzekerden hun verzekeraar niet op basis van kwaliteit van zorginkoop, maar vooral op de hoogte van de premie. De praktijkverkenning heeft de RVS uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de rol van zorginkoop/-verkoop in Nederland. Naast de zorgverzekeringsmarkt betrekt de RVS in haar praktijkverkenning ook andere wettelijke kaders en zorgsectoren.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 7

Meld u aan voor de Zorg News Update

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833