Zorg

NZa adviseert nieuwe bekostiging acute psychiatrische zorg

News Update Zorg week 13 2018
28 March 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") adviseert staatssecretaris Blokhuis om de acute zorg voor de patiënten met een psychiatrische aandoening op een andere manier te bekostigen. Zo stelt de NZa voor dat zorgverzekeraars per regio gezamenlijk inkopen voor de onderdelen:

  • triage
  • beoordeling
  • beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling tot maximaal 72 uur; en
  • beschikbaarheid bedden en opname tot maximaal 72 uur.

Het budget per regio wordt vastgesteld aan de hand van een regioplan dat zorgaanbieders voor de acute psychiatrische zorg opstellen. Het advies van de NZa wijkt af van het uitgangspunt van individuele onderhandelingen door zorgverzekeraars met individuele zorgaanbieders. Deze afwijking heeft niet alleen te maken met de spoedeisendheid en de beschikbaarheid van de zorg, maar hangt ook samen met de aard en het karakter van de betrokken patiënt alsmede de (zeer) beperkte omvang van het aantal patiënten in verhouding tot het totaal aantal patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Blokhuis kan zich vinden in de geadviseerde wijze van bekostiging omdat deze een goede en tijdige implementatie van de generieke module Acute psychiatrie – een kwaliteitsstandaard dat de huidige knelpunten in de acute geestelijke gezondheidszorg  weg dient te nemen – ondersteunt en daarnaast breed draagvlak geniet in het veld.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 13.

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833