Zorg

Grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg

News Update Zorg week 14 2018
06 April 2018

Ondanks dat er gereguleerde concurrentie is tussen ziekenhuizen, bestaan er grote verschillen in prijs tussen dezelfde DBC's. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Planbureau (CPB) heeft uitgevoerd op basis van de contractprijzen van CZ en IJsselmeerziekenhuizen, zoals gepubliceerd in 2016.

Ziekenhuizen hanteren voor dezelfde DBC een behandelprijs die tot twee keer hoger (200 procent) of tot drie keer lager (30 procent) is dan de gemiddelde prijs die CZ aan een ziekenhuis betaalt. Daarnaast is de prijsvariatie erg willekeurig. Een ziekenhuis kan voor de ene DBC een hoge behandelprijs hebben en voor de andere een lage.

De meest voor de hand liggende verklaringen hiervoor zijn dat:

  • ziekenhuizen verschillende kostprijsmethoden hanteren en dat de kostprijsberekening wordt bemoeilijkt door vele veranderingen in de ziekenhuisfinanciering;
  • DBC-prijzen tussen ziekenhuizen en verzekeraars worden 'rondgerekend'. Dit betekent dat er in contractsonderhandelingen afspraken worden gemaakt over de totale omzet en niet over de prijs per product. De DBC-prijzen worden vaak pas achteraf bepaald op een manier dat het afgesproken budget wordt behaald.

De grote en willekeurige variatie in prijzen voor DBC's duidt op forse kruissubsidies binnen ziekenhuizen. Het CPB waarschuwt voor drie potentiële risico's bij dergelijke kruissubsidies, te weten: 

  • inefficiënte marktuitkomsten wanneer ziekenhuizen de productie van winstgevende DBC's opvoeren en verliesgevende DBC's inkrimpen; 
  • het bemoeilijken van adequaat toezicht door de toezichthouders als de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op ziekenhuizen; en 
  • grote willekeurige verschillen in eigen betalingen voor consumenten die dezelfde behandeling ondergaan.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 14.

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833