Zorg

Ministerie van VWS breidt evaluatie NZa uit

News Update Zorg week 15 2018
11 April 2018

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ("VWS") Hugo de Jonge heeft de reguliere evaluatie van de Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") uitgebreid. Naar aanleiding van het rapport van de commissie Borstlap betrof de evaluatie, naast rechtmatigheid en doelmatigheid, aanvankelijk de volgende punten: 

  • verbeterplannen HRM;
  • integriteit; en
  • informatievoorziening/informatiebeveiliging.

Aanleiding voor de uitbreiding van de evaluatie is een anonieme brief gericht aan twee journalisten, waarin de briefschrijvers hun zorgen uiten over een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie van de NZa. De evaluatie zal met een onderzoek naar deze melding – in het kader van de meldprocedure  "integriteitschendingen en misstanden VWS" – uitgebreid worden. De onderzoekers van de melding hebben de opdracht gekregen om voor het einde van het zomerreces (3 september 2018) over de melding te rapporteren. De Raad van Bestuur van de NZa heeft inmiddels besloten om het geplande werkbelevingsonderzoek bij de NZa versneld te laten plaatsvinden. 

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 15.

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833