Zorg

ACM: Innovatieargument hoge medicijnprijzen gaat niet altijd op

News Update Zorg week 19 2018
09 May 2018

Marcel Canoy en Jan Tichem, beide werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt ("ACM"), stellen dat het argument dat hoge medicijnprijzen gerechtvaardigd zijn omdat dit innovatie prikkelt, niet altijd opgaat. Dit zou met name door niet gerechtvaardigd indien de medicijnprijzen hoger zijn dan de maatschappelijke baten van een medicijn. De Advies Commissie Pakket ("ACP") adviseert of toelating van een medicijn in het basispakket verantwoord is door de verhouding tussen de baten en de prijs van een medicijn – op basis van o.a. de effectiviteit van het medicijn en diverse ethische en maatschappelijke factoren – te bepalen. De minister onderhandelt vervolgens met de medicijnfabrikant, waarbij de uitkomst vaak is dat de prijzen hoger liggen dan de prijs die de ACP wenselijk acht. De auteurs vinden dat hiermee de prikkels van de medicijnfabrikanten worden verstoord, nu de medicijnfabrikanten zullen hierdoor inspelen op excessief hoge prijzen. Een perverse prikkel om teveel te investeren ontstaat, waardoor de verhouding van de medicijnprijzen en de maatschappelijke baten scheef trekt. Kortom de auteurs zijn van mening dat het innovatieargument enkel opgaat indien de medicijnprijzen de maatschappelijke baten niet overschrijden. In de overige gevallen zullen lagere medicijnprijzen innovatie niet in de weg staan.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 19. 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Freeke Heijne

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 24
+31 6 5184 5332
Eline Groen

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate
+31 20 605 61 23
+31 6 2285 6081