Zorg

ACM publiceert bevindingen van de Zorgmonitor

News Update Zorg week 23 2018
31 May 2018

De Autoriteit Consument en Markt ("ACM") doet jaarlijks onderzoek onder consumenten naar de zorgverzekeringsmarkt: de Zorgmonitor. De Zorgmonitor geeft o.a. inzicht in het gedrag van consumenten bij de keuze voor een zorgpolis tijdens het overstapseizoen. Daarnaast biedt het inzicht in de tevredenheid van consumenten over hun huidige zorgverzekeraar en de prijs en informatiebehoefte bij het oriënteren op een nieuwe zorgverzekeraar. Uit de Zorgmonitor 2018 blijkt dat:

  • de top drie redenen om te veranderen van zorgverzekeraar zijn: prijs, dekking en vrije zorgkeuze. In vergelijking met 2017 hebben consumenten dit jaar bij deze kenmerken minder vaak het idee dat basisverzekeringen hierin verschillen.
  • meer dan de helft van de consumenten geen inschatting kan maken van wat de jaarlijkse besparing voor hun huishouding zou zijn als zij zouden overstappen op een vergelijkbaar pakket bij een andere zorgverzekeraar.
  • ruim de helft van de consumenten niet is overgestapt en zich ook niet heeft georiënteerd.
  • consumenten vaak verwachten dat het langer duurt om een keuze te maken voor een zorgverzekering dan dat zij bereid zijn om aan deze keuze te besteden.

De ACM onderzoekt momenteel samen met de Nederlandse Zorgautoriteit of er in 2017 en 2018 echt minder verschillen waren tussen polissen dan in 2016 en of consumenten zich voldoende bewust zijn van goedkopere, vergelijkbare alternatieven. Uitkomsten worden in de zomer van 2018 verwacht.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 23. 

Nieuw! | Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Of het actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ tot minder regels in de zorg zal leiden moeten we nog bezien maar de regels worden in ieder geval overzichtelijker. Vanaf heden vindt u op onze website een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833