Zorg

Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018 ondertekend

News Update Zorg week 24 2017
14 June 2017

In totaal is er 21,9 miljard euro beschikbaar voor medisch-specialistische zorg in 2018. Dit volgt uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2018, dat op 8 juni is ondertekend door het Ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Het hoofdlijnenakkoord is een combinatie van uitgavenbeheersing en verdere kwaliteitsverhoging in de zorg. Partijen hebben daarbij afgesproken dat de totale zorguitgaven in 2018 maximaal met 1,6% mogen stijgen; rekening houdend met eerdere afspraken over kostenbeperkingen die nog ingevuld moeten worden, komt de stijging neer op 1,4%. Ook komt er extra geld beschikbaar voor inkoop van meer eerstelijnsverblijf, zodat patiënten sneller kunnen uitstromen uit ziekenhuizen.

De afspraken om zorg (verder) te verbeteren zien op: meer inzet op e-health en innovatie, verdere vergroting van inzicht in kwaliteit en uitkomsten van zorg, vermindering van de bureaucratie voor professionals, verdere aanpak van de stijgende kosten van geneesmiddelen, oplossen van arbeidsmarktknelpunten en het voorkomen/bestrijden van wachtlijsten.

Tot slot wordt verder ingezet op 'de juiste zorg op de juiste plek' via onder meer substitutie van medisch-specialistische zorg naar huisartsenzorg en via effectieve inzet van wijkverpleging.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 24.

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833