Zorg

Bestuurlijk akkoord plan van aanpak ROBIJN

News Update Zorg week 25 2017
21 June 2017

Minister Schippers en de NFU introduceren met het bestuurlijk akkoord Plan van aanpak ROBIJN een nieuwe systematiek voor toekenning, verdeling en verantwoording van de Beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ). ROBIJN is een gezamenlijk traject van de NFU, NZa en VWS en heeft als doel de toegang, verdeling en verantwoording van de BBAZ objectiever en transparanter te maken. De nieuwe systematiek houdt in dat de BBAZ wordt verdeeld in een vast (30%) en een variabel (70%) deel. De legitimatie van het vaste deel is gelegen in het feit dat een deel van het voorzieningenniveau (in mensen en infrastructuur) 24/7 beschikbaar moet zijn, ongeacht het aantal daadwerkelijk behandelde academische patiënten. Het variabele deel wordt verdeeld op basis van het aantal academische patiënten per instelling. Er zijn negen labels ontworpen om de academische patiënt te definiëren. Wanneer een patiënt aan één van deze labels voldoet, is er sprake van een academische patiënt. Het is de bedoeling dat verdere verbetering van de resultaten van de nieuwe systematiek in de overgangsperiode van 2017 t/m 2019 moeten leiden tot toepassing van een stabiel systeem in 2020.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 25.

 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833