Zorg

ZN uit kritiek op plan minister Bruins om bijbetalingen voor geneesmiddelen te maximeren

News Update Zorg week 25 2018
20 June 2018

Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins is voornemens om vanaf 2019 een maximering voor eigen bijbetalingen aan geneesmiddelen van €250 per verzekerde per jaar te introduceren. De maatregel zou de stapeling van zorgkosten moeten verminderen. Zorgverzekeraars Nederland ("ZN") stelt dat de maatregel de stapeling van de zorgkosten niet vermindert, maar leidt tot

  • extra administratieve lasten voor patiënten, apotheken en zorgverzekeraars. Apotheken en zorgverzekeraars moeten een systeem ontwikkelen dat de bijbetalingen registreert van alle Nederlandse verzekerden. Bijbetalingen worden immers niet meer gecompenseerd of verrekend aan de balie bij de apotheek, maar worden – tot een maximum van €250 – via incasso's achteraf in rekening gebracht bij de patiënt.
  • een extra stimulans voor fabrikanten om hun prijzen te verhogen. Als een patiënt de eerste €250 aan bijbetalingen zelf heeft betaald, zal de zorgverzekeraar straks de meerkosten immers ongelimiteerd moeten vergoeden.
  • het ontstaan van nieuwe bijbetalingen. Onder het huidige systeem krijgen veel patiënten de bijbetaling volledig terug van de fabrikant. Het risico is reëel dat veel fabrikanten stoppen met hun terugbetaalregeling, waardoor de patiënten zelf €250 moeten dragen.

Bovendien stelt ZN dat de hoge bijbetalingen slechts bij een vrij beperkte groep geneesmiddelen voorkomt. De hoge bijbetalingen kunnen op een simpele manier worden weggenomen door de huidige vergoedingslimieten voor deze beperkte groep geneesmiddelen tegen het licht te houden.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 24. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833