Zorg

Informele zienswijze ACM samenwerking zorginstellingen acute thuiszorg

News Update Zorg week 26 2017
28 June 2017

De coöperatieve zorginstelling Thuis & Veilig mag acute thuiszorg inkopen bij regionale aanbieders, deze zorg bundelen en op landelijk niveau verkopen aan zorgverzekeraars. Acute thuiszorg is een 24 uur x 7 dienst, die bestaat uit telefonische bereikbaarheid van een gespecialiseerde verpleegkundige, duiding van de zorgbehoefte en verwijzing (triage) en het onderhouden van een mobiele voorziening voor het bezoek door een zorgverlener. Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een informele zienswijze gepubliceerd over deze samenwerking tussen verschillende zorginstellingen. Daarin concludeert ACM dat de voordelen van de samenwerking groter zijn dan de mogelijke risico's voor de concurrentie. ACM oordeelt dat ten aanzien van Thuis & Veilig er sprake is van een nieuw landelijk aanbod van acute thuiszorg, waarvoor zorgverzekeraars kunnen kiezen als alternatief voor het huidige versnipperde aanbod dat kwalitatief onder druk staat. Dit biedt volgens ACM voordelen voor de consument. Ook worden de risico's door partijen zo beperkt mogelijk gehouden door o.a. het hanteren van een maximumprijs, aanbesteding per HAP-regio (Huisartsenpost-regio) en door contractuele garanties ten aanzien van exclusiviteit en van transparantie. Tot slot blijven er volgens ACM voldoende alternatieven over voor klanten van de thuiszorg.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 26.

 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833