Zorg

NZa: "Zorgaanbieders horen patiënten te informeren over kosten behandeling"

News Update Zorg week 26 2018
27 June 2018

Twee weken geleden bespraken wij de uitspraak van de rechtbank Den Haag, waarin de rechtbank overwoog dat het primair de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar is om hun verzekerden goed te informeren omtrent de voorwaarden van de overeenkomst die zij met de verzekerden hebben gesloten. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") ontslaat deze uitspraak de zorgaanbieders niet van een eigen informatieplicht. Zo stelt de NZa dat uit de Wet marktordening gezondheidszorg en de NZa-beleidsregel Transparantie zorgaanbieders blijkt dat zorgaanbieders een eigen verantwoordelijkheid hebben om patiënten actief te informeren over het feit dat zij een deel van hun behandeling mogelijk zelf moeten betalen.

Daarnaast stelt de NZa dat de uitspraak gaat over een situatie in 2014-2015. In die tijd was het lastig voor de zorgaanbieder om te controleren wat voor polis een verzekerde precies had en of de zorgaanbieder gecontracteerd was voor die polis. Sinds 2016 is dit door een aanpassing in het systeem VECOZO makkelijk op te zoeken.  Zorgaanbieders kunnen nu eenvoudig zien welke polis de patiënt heeft en inschatten of de behandeling (deels) door de patiënt zal moeten worden betaald. De NZa is dan ook van mening dat als een de patiënt een deel van de kosten zelf moeten betalen, een zorgaanbieder de patiënt daar actief op dient te wijzen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 26. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833