Zorg

Minister voor Medische Zorg en Sport: stand van zaken rond prijstransparantie

News Update Zorg week 28 2018
11 July 2018

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport informeert de Tweede Kamer in een brief over het traject van de Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") om prijstransparantie in de medisch-specialistische zorg te vergroten. In de brief gaat de minister in op de volgende punten:

  • De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders zich ingezet om de transparantie van contractprijzen te vergroten. De NZa constateert op basis van haar analyse dat een groot deel van de prijzen tot en met het maximale vrijwillig eigen risico openbaar is gemaakt. Volgens de NZa is dit het maximaal haalbare resultaat. Er bestaat geen draagvlak voor bindende afspraken met de gehele sector. De NZa verwacht in 2019 verdere verbeteringen.
  • De minister vindt het positief om te zien dat met de zorgverzekeraars wordt gesproken om per 2019 contractprijzen tot en met het maximale vrijwillige eigen risico ten minste via de mijn-omgeving te ontsluiten. Bruins heeft de NZa gevraagd om de voortgang te monitoren en om aanvullende verplichtingen te overwegen indien voortgang in 2019 achterblijft.
  • Ook gaat de NZa met partijen in gesprek over het op eenduidige wijze presenteren van prijsinformatie. In de tweede helft van 2019 zal de NZa een nieuwe monitor publiceren over prijstransparantie in de medisch-specialistische zorg en de effecten daarvan in de praktijk.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 28. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833