Zorg

Geen concurrentiebelang van de vergunninghouder geneesmiddelen na beschermingsperiode

News Update Zorg week 3 2018
17 January 2018

Een houder van een handelsvergunning van een referentiegeneesmiddel kan zich na de beschermingsperiode waarin hij marktexclusiviteit geniet niet op grond van zijn concurrentiebelang verzetten tegen de verlening van een handelsvergunning voor een generiek geneesmiddel aan een derde. Dit heeft de Rechtbank Noord-Holland overwogen in het beroep van Teva Pharmaceuticals tegen het College ter beoordeling van geneesmiddelen. De rechtbank verwijst hierbij naar het arrest Olainfarm van het Hof van Justitie van de EU (C-104/13). De rechtbank is van mening dat uit dit arrest volgt dat een vergunninghouder van een referentiegeneesmiddel na het verstrijken van de beschermingsperiode geen aanspraak meer kan maken op zijn exclusieve rechten van gegevensbescherming en marktexclusiviteit. Dit betekent echter niet dat een vergunninghouder van een referentiegeneesmiddel na het verstrijken van de beschermingsperiode niet op andere gronden een beroep kan instellen tegen het verlenen van een handelsvergunning aan een derde. Omdat Teva Pharmaceuticals haar beroep uitsluitend heeft gebaseerd op haar concurrentiebelang en de beschermingsperiode is verstreken, verklaart de rechtbank het beroep ongegrond omdat niet aan het relativiteitsvereiste is voldaan.


Auteur: Greetje van Heezik is advocaat bij Houthoff. Zij houdt zich bezig met Europees recht en mededingingsrecht en is, onder meer, gespecialiseerd op het gebied van regulering van geneesmiddelen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 3. 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Greetje van Heezik

Key Contact

Brussels
Advocaat | Counsel
+32 2 507 98 10
+32 4 7586 8593