Zorg

Staatssteunregels bieden geen bescherming tegen boete CAK

News Update Zorg week 30 2018
25 July 2018

Met zijn uitspraak van 20 juni 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep ("CRvB") bevestigd dat het CAK appellant een boete mocht opleggen wegens de weigering voor het afsluiten van de verplichte zorgverzekering. Appellant voert in hoger beroep onder andere aan dat de boete in strijd is met de staatssteunregels, neergelegd in de artikelen 107 en 108 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Volgens appellant is het systeem van de verplichte zorgverzekering uit de Zorgverzekeringswet ("Zvw") niet in overeenstemming met deze regels. De CRvB concludeert dat appellant geen rechten kan ontlenen aan deze artikelen omdat de staatssteunregels zien op bescherming van het belang van eerlijke mededinging binnen de Europese interne markt. Dit belang komt niet overeen met het belang van de appellant dat is gelegen in het niet hoeven betalen van de boete. Voorts kan de appellant niet worden beschouwd als concurrent die schade ondervindt van een verstoring van de mededinging veroorzaakt door een onrechtmatige steunmaatregel. Ten slotte kan de boete niet worden aangemerkt als heffing die integrerend deel uitmaakt van een steunmaatregel, ten aanzien waarvan op grond van de rechtspraak een beroep op de staatssteunregels kan worden gedaan indien de maatregel in strijd met de staatssteunregels is uitgevoerd. In reactie op de overige bezwaren van appellant bevestigt de CRvB dat de in de Zvw neergelegde verplichting om een zorgverzekering af te sluiten niet in strijd is met het internationale recht, zoals de individuele vrijheid en menselijke waardigheid.

Auteurs: Greetje van Heezik en Lorenzo Fiorilli

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 30. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Greetje van Heezik

Key Contact

Brussels
Advocaat | Counsel
+32 2 507 98 10
+32 4 7586 8593

Key Contact

Brussels
Advocaat | Associate
+32 2 507 98 22
+32 4 9452 3891