Zorg

NZa publiceert Informatiekaart

News Update Zorg | Week 31
01 August 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") heeft een digitale informatiekaart gepubliceerd met daarin de belangrijkste wijzigingen in de beleidsregels en de tarieven voor de langdurige zorg. De kaart bevat o.a. informatie over het volgende:

  • met ingang van het jaar 2019 is er een vernieuwde regeling meerzorg. Deze vernieuwde regeling bevat een aantal grote wijzigingen. Zo maakt de nieuwe regeling het mogelijk om op groepsniveau meerzorg aan te vragen;
  • een aantal beleidsregels is op verzoek van en in samenwerking met het veld op verschillende punten verduidelijkt en verruimd. Zo is bijvoorbeeld de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2019 versoepeld;
  • met het oog op de verduurzaming van het vastgoed, heeft de NZa de normatieve huisvestingscomponent voor gespecialiseerde ggz, forensische zorg en langdurige zorg verhoogd.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 31. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Geen News Update Zorg tijdens het zomerreces

Vanwege het zomerreces van de Eerste en Tweede Kamer zal de News Update Zorg tijdelijk niet verschijnen. De eerstvolgende News Update Zorg komt in week 36 online.

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833