Zorg

Wetsvoorstel wijziging concentratietoezicht

News Update Zorg week 37 2017
13 September 2017

Ondernemingen die boven bepaalde omzetdrempels uitkomen mogen niet fuseren voordat de ACM daartoe toestemming heeft gegeven (dit geldt ook voor overnames en oprichting van een gemeenschappelijke onderneming). Op dit moment mogen de ondernemingen zelf bepalen wanneer zij fuseren na de toestemming van de ACM. Als het aan de minister van Economische zaken ligt komt daar een einde aan: ondernemingen moeten binnen één jaar na die toestemming de fusie voltrekken. Dat staat in een wetsvoorstel dat de minister op 1 september jl. ter consultatie heeft gepubliceerd.

Volgens de minister betreft het een wijziging van technische aard met zeer beperkte gevolgen voor het bedrijfsleven en de ACM. Dat geldt misschien voor veel sectoren maar niet voor de zorg. In de zorg is het niet ongebruikelijk dat het voltrekken van de concentratie na de goedkeuring door de ACM, mede vanwege de belangen van verschillende stakeholders waar de fuserende zorgaanbieders rekening mee moeten houden, langer duurt dan één jaar. Door deze voorgestelde wijziging komt er meer druk op het snel voltrekken van de concentratie na goedkeuring door de ACM. Dat zal naar verwachting een nieuwe dynamiek met zich meebrengen voor concentraties in de zorg en invloed hebben op het proces met voornamelijk de stakeholders.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 37.

Meld u aan voor de Zorg News Update.
Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833