Zorg

Eindrapport Commissie Transparantie en Tijdigheid

News Update Zorg week 38 2017
20 September 2017

Het is slecht gesteld met de informatievoorziening tussen de zorgsector, de minister en de Tweede Kamer. Dit concludeert de Commissie Transparantie en Tijdigheid in haar eindrapport Zorguitgaven sneller en beter in beeld. Momenteel komen betrouwbare cijfers over zorguitgaven pas drie jaar nadat deze uitgaven zijn gedaan, beschikbaar. Voor de politiek is dit te laat. Zij heeft actuele informatie nodig om beleid te kunnen maken en haar controlefunctie te kunnen vervullen. De Commissie heeft in haar rapport dertien concrete oplossingen aangedragen met betrekking tot transparantie en tijdigheid van informatie. Zo adviseert de Commissie eigen risico van verzekerden los te koppelen van de DBC-systematiek en de verzekeraars te verplichten dat zij vóór 12 november van ieder jaar de prijzen per prestatie die zij met de zorgaanbieders hebben afgesproken bekend te maken.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 38.

 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833