Zorg

Rijksbegroting 2019: Investeren in zorg en beheerste groei zorguitgaven

News Update Zorg | Week 38
20 September 2018

Op dinsdag 18 september 2018 heeft de minister van Financiën in de Tweede Kamer de begroting voor 2019 (ook wel de Miljoenennota genoemd) gepresenteerd. Hieruit blijkt dat aankomend jaar 71 miljard euro beschikbaar zal worden gesteld voor de zorg. Hierdoor groeien de netto zorguitgaven met 7 procent ten opzichte van vorig jaar. Het kabinet heeft de volgende plannen in de begroting opgenomen om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden:

  • Nieuwe investeringen: het basispakket voor de zorgverzekering wordt uitgebreid, er wordt meer geld beschikbaar gesteld voor de ouderenzorg en er komt meer aandacht voor preventie (Nationaal Preventieakkoord).
  • Zorgakkoorden zorgen voor beheerste groei: er zijn vier nieuwe zorgakkoorden gesloten over de eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden.
  • Zorgpremie Zorgverzekeringswet in 2019: de zorgpremie wordt geraamd op 1432 euro per jaar (10 euro extra per maand). De stijging van de premie wordt voor een grote groep mensen gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag.
  • Stapeling van zorgkosten voorkomen: het eigen risico voor de zorgverzekering blijft ongewijzigd (385 euro), er wordt een abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd (19 euro per maand) en de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt gehalveerd.
  • Investeren in de arbeidsmarkt: er wordt 350 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het werven van personeel en maatregelen als scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie om het tekort aan medewerkers in de zorg terug te dringen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 38. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833