Zorg

NZa: Nieuwe regels bieden meer ruimte

News Update Zorg | Week 39
26 September 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert per 2019 nieuwe regels door om de samenwerking tussen de zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg te bevorderen. De nieuwe regels van de NZa zien toe op de volgende onderdelen:

  • Doorverwijzen met behoud van hoofdbehandelaar: de behandelend arts mag in het geval van een samenwerkingsverband met een andere instelling, waarbij de arts kan besluiten om een patiënt verder te behandelen in een andere instelling, voor beide instellingen twee aparte zorgtrajecten openen. Hierdoor behoudt de patiënt de hoofdbehandelaar, terwijl hij in een andere zorginstelling wordt behandeld. De voorwaarde is dat de samenwerking tussen de instellingen onderdeel is van de afspraken met de zorgverzekeraar.
  • Meer bevoegdheden voor de verpleegkundig specialisten en de physician assistants: verpleegkundig specialisten en physician assistants mogen sinds een aantal jaren al een deel van de taken van een medisch specialist uitvoeren en in rekening brengen. Het intercollegiaal consult en de medebehandeling worden hieraan toegevoegd. De medisch specialist krijgt hierdoor meer ruimte om zich te richten op de complexere en specialistischere handelingen.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 39. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833