Zorg

Leidraad ACM: openbaar maken van ziekenhuistarieven en het bewaken van de concurrentie

News Update Zorg week 40 2017
04 October 2017

Op 29 september 2017 heeft de ACM de leidraad 'Transparantie van Ziekenhuistarieven' gepubliceerd. In deze leidraad beschrijft de ACM de zogenaamde 'veilige haven' voor publicatie van ziekenhuistarieven. De ACM beschouwt publicaties van ziekenhuistarieven binnen deze kaders in overeenstemming met de concurrentieregels:

  1. Individuele zorgverzekeraars mogen actuele ziekenhuistarieven openbaar maken die onder de grens van het maximale eigen risico zitten (885 euro per jaar).
  2. Tariefinformatie boven het maximale eigen risico mag worden gepubliceerd (door anderen) mits:
    a. onderhandelingen over de betreffende tarieven zijn afgerond;
    b. de informatie niet herleidbaar is tot een bepaald ziekenhuis, een bepaalde zorgverzekeraar of een bepaalde patiënt of verzekerde.
  3. Tarieven die ouder zijn dan drie jaar mogen zonder beperkingen openbaar worden gemaakt.

Het openbaar maken van tarieven buiten de veilige haven is niet per se verboden, maar vergt een individuele beoordeling. De ACM adviseert partijen, die overwegen buiten de veilige haven tarieven openbaar te maken, mededingingsrechtelijke expertise erbij te betrekken.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 40.

 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833