Zorg

Evaluatie Uitgangspunten toezicht ACM eerstelijns zorgaanbieders

News Update Zorg week 41 2017
11 October 2017

Zorgaanbieders in de eerste lijn zijn minder terughoudend geworden in het aangaan van samenwerkingsverbanden. Dit blijkt uit het onderzoek van de ACM naar de effectiviteit van haar Uitgangspunten 'toezicht op zorgaanbieders in de eerste lijn'. Het onderzoek is gepubliceerd op 4 oktober 2017 in de leidraad 'Evaluatie Uitgangspunten toezicht ACM eerstelijns zorgaanbieders'.

Uit het onderzoek volgt dat de Uitgangspunten zorgaanbieders meer duidelijkheid hebben gegeven over de wijze van toezicht van de ACM op samenwerking in de eerste lijn. De terughoudendheid van zorgaanbieders om samen te werken uit angst voor een boete voor is daardoor verminderd. Daarnaast concludeert de ACM in het onderzoek dat zij met de Uitgangspunten niet alle samenwerkingen met mogelijke schadelijke effecten in het vizier krijgt. Er blijft daarom een monitoringsrol weggelegd voor de ACM om indien nodig corrigerend te kunnen optreden.

Tot slot volgt uit het onderzoek dat gebruik van meer casuïstiek bijdraagt aan verdere verduidelijking over de wijze van toezicht van de ACM in de eerste lijn.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 41.

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833