Zorg

Gerechtshof: Zilveren Kruis mag een cessieverbod opnemen in de polisvoorwaarden

News Update Zorg | Week 45
07 November 2018

In een geschil tussen Regenboog (exploitant van apotheken) en Zilveren Kruis (zorgverzekeraar) heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ("Hof") in een kort geding geoordeeld dat het Zilveren Kruis niet verboden is om in de polisvoorwaarden met verzekerden een cessieverbod van de vordering tot betaling van zorgkosten op te nemen. Nu Zilveren Kruis met Regenboog geen overeenkomst heeft voor het verlenen van farmaceutische zorg of rechtstreekse betaling, dienen verzekerden de kosten van deze zorg aan Regenboog te voldoen en vervolgens bij Zilveren Kruis te declareren.

Volgens Regenboog maakt Zilveren Kruis misbruik van haar bevoegdheid omdat Zilveren Kruis geen rechtmatig belang heeft bij het opnemen van het cessieverbod in de polisvoorwaarden. Het gaat er volgens Regenboog – als niet gecontracteerde zorgaanbieder – bij Zilveren Kruis om dat zij haar onwelgevallige niet-gecontracteerde zorgaanbieders met het cessieverbod buiten de deur wil houden en de overstap van verzekeren naar gecontracteerde zorg wil stimuleren.

Zilveren Kruis stelt, gelet op de ervaringen met Regenboog die in het verleden voor aanzienlijke bedragen onterecht bij haar heeft gedeclareerd, er belang bij te hebben haar verzekerden die niet-gecontracteerde zorg afnemen als schuldeisers te hebben en niet geconfronteerd te worden met Regenboog als schuldeiser. Bovendien stelt Zilveren Kruis dat zij de verzekerde als schakel in het vergoedingsproces wil behouden omdat de verzekerde weet welke zorg is geleverd, hoeveel zorg is geleverd en of dit noodzakelijke zorg is. Bij niet-gecontracteerde zorg is de extra controle via de verzekerden noodzakelijk.

Nu Zilveren Kruis met het opnemen van een cessieverbod in haar polisvoorwaarden kan voldoen aan haar verplichtingen tot controle van declaraties, oordeelt het Hof dat geen sprake is van misbruik van recht. Het Hof acht het niet aannemelijk dat het Zilveren Kruis er om te doen is Regenboog als niet-gecontracteerde zorgverlener buiten de deur te houden en haar verzekerden te doen overstappen naar gecontracteerde zorgverleners, ook al kan dat het effect zijn van het cessieverbod.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 45. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833