Zorg

Minister van VWS geeft startschot voor het Netwerk Patiënteninformatie

News Update Zorg | Week 47
21 November 2018

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ("VWS") heeft het startschot gegeven voor het Netwerk Patiënteninformatie. Het netwerk beoogt de digitale zoektocht naar betrouwbare medicijninformatie eenvoudiger te maken. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het verbeteren van de begrijpelijkheid van medicijninformatie, bijvoorbeeld door helder taalgebruik en/of het gebruik van animaties. Op 15 november hebben zeven organisaties een intentieverklaring getekend en de eerste concrete stap bestaat uit het koppelen van de websites van:

1)    de medicijnautoriteit (CBG);
2)    het bijwerkingencentrum (Lareb);
3)    de huisartsen (NHG, Thuisarts.nl); en
4)    de apothekers (KNMP, Apotheek.nl).

Aanleiding voor het initiatief zijn de uitkomsten van het onderzoek dat NIVEL heeft verricht naar de informatiebehoeften van patiënten. Uit dit onderzoek is gebleken dat digitale medicijninformatie vaak versnipperd aangeboden wordt, niet altijd duidelijk is, afkomstig is van een onbetrouwbare website en niet altijd makkelijk te vinden is.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 47. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833