Zorg

NZa: de nieuwe bekostiging van de acute ggz gaat volgend jaar niet door

News Update Zorg | Week 48
28 November 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa") kan de nieuwe bekostiging in 2019 van de acute geestelijke gezondheidszorg ("ggz") niet invoeren. De nieuwe bekostiging was onderdeel van de regelgeving voor 2019. Met de nieuwe bekostiging zouden ggz-aanbieders en verzekeraars per regio afspraken kunnen maken over de organisatie van de acute ggz, zodat die ook in dunbevolkte gebieden goed geregeld zou zijn. Voorwaarde voor deze bekostiging was inschrijving van de generieke module door zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het Zorginstituut.

De brancheorganisaties van zorgverzekeraars en zorgaanbieder hebben echter hun steun ingetrokken voor een nieuwe zorgstandaard. Hierdoor voelt NZa zich genoodzaakt om de nieuwe regels voor de acute ggz niet te implementeren. De huidige regels voor de crisis-diagnosebehandelcombinaties blijven dus van kracht. De voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa acht dit niet in het belang van de patiënt, omdat de generieke module tot doel had om de kwaliteit van de acute ggz per regio te verbeteren.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 48. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833